Koç girişimciye uygun işi bulur

Girişimci hayatında ilk kez franchise alacaksa riskten kaçınır, uzmanların deneyiminden yararlanır.

Koçluk yöntemi

Koç piyasayı, markaları, girişimcileri bilir, 4 adımda girişimciyi işe hazırlar.

  1. adım: Girişimcilik testi, kişilik testi ve 5N1K yöntemiyle girişimcinin güçlü ve zayıf yönlerini tanır, gelişime açık yönlerini ve kaçınması gereken riskleri belirler.
  2. adım- Girişimciyi hedefindeki iş ve pazar hakkında bilgilendirir, bilgiye dayanarak kendi kararını verecek düzeye taşır.
  3. adım- Girişimciyi iş ve pazar araştırmasında yönlendirir, doğru bilgiye erişmesini sağlar.
  4. adım- İş seçeneklerini değerlendirir, fırsatları ve riskleri gösterir. Girişimci hayatını bağlayacağı işini kendisi seçer.

Girişimcinin kazancı

Koçluk alan girişimci, yanlış seçimlerle parasını ve zamanını ziyan etmez, yarın devretmek için uğraşacağı işlere girmez. Önce kendini, sonra işi tanır. Kendine en uygun, becereceği, mutlu olacağı işi seçer, işe sarılırsa mutlaka kazanır. Girişimci başkasının kriterleriyle değil, kendi doğrularına uygun seçim yapar, seçtiği iş ağır gelmez.

5N 1K yöntemi

► Girişimci ne istiyor (sektör, marka tercihi, deneyimi, becerisi, imkanları, çevresi ne)
► Girişimi nerede yapmayı istiyor (yeri var mı, nerede oturuyor, işli nerede olursa daha iyi yönetir, neredeki müşterileri iyi tanır, nereden uygun koşullarla yer bulabilir)
► Girişimi neden istiyor (kendi işini yapmaya mecbur mu, heves mi ediyor, hırs mı yapmış)
► Girişimi nasıl gerçekleştirecek (parası var mı, kendi kontrolünde mi, para yatıran başkasıysa ne bekliyor, parası hazır mı, borç mu alacak, kredi mi alacak, ortak lazım mı)
► İşe ne zaman başlayabilir (mevcut işi var mı, ortağı ile yapacaksa kim ne zaman işe katılacak, yerin boşalması gerekiyor mu, acelesi var mı, beklemeye tahammülü var mı)
► İşi kim yönetecek (girişimci işe ne kadar zaman ayırabilecek, bilgisi ve deneyimi yeterli olacak mı, yardım alacağı kimseler var mı, ailesi işin içinde olacak mı, ortağı olacak mı, yöneticileri elemanları hazır mı, kolayca eleman bulabilir mi, güvenebileceği elemanları var mı)