Franchise alırken neye bakmalı

Girişimci cesurdur, gireceği işi değerlendirir, kendini değerlendirmez, risk alır. Her iş herkese kazandırmaz. Kendine uygun işi seçen, gücüne göre az veya çok kazanır. Kendine uymayan işe giren batar. Dünya genelinde ilk 5 yılda girişimcilerin yarısının batmasının altında bu yatar.

Franchise alan, denenmiş, başarısı kanıtlanmış işi tercih eder. Franchise verenlerin seçimdeki özeni, yapamayacak kişiye vermemesi, yürümeyecek yerde açtırmaması sayesinde dünya genelinde başarı oranı yüksektir. Ancak marka sahibi hızlı para kazanma peşindeyse, seçimde özen göstermiyorsa, başarı şansa kalır, batan çok olur.

 

Franchise alırken girişimcinin yapması gerekenler sırasıyla;

1) Kendi karakter özelliklerini, eğitim ve deneyimini, yaşam alışkanlıklarını, zorunluluklarını, alabileceği riskleri gerçekçi olarak değerlendirmeli, güçlü ve zayıf yanlarını onu tanıyan kişilerin görüşünü de alarak belirlemelidir.

2) Girmek istediği işi incelemeli, sahip ve yöneticilerinin önceliklerini öğrenmeli, mümkünse bizzat çalışarak işi tanımalı, benzer işi yapanların izlenimlerini almalı, işi bilenlere danışmalı, işin neler gerektirdiğini anlamalıdır.

3) İşin gerektirdiği özelliklerin kendi sahip olduğu özelliklere ne derece uyduğunu ölçmeli, kendine en uygun olanı seçmelidir. Kendi sınırlarını bilmeli, işte kullanacağı güçlü yanlarını geliştirmeli, güçsüz yanları için önlem almalıdır.

4) Maddi, manevi olanaklarını dikkatli kullanmalı, olası sorunlara karşı yedeklemelidir. Kazanmak için A planı, kaybetmemek için B planı, zarar etmeden çıkmak için C planı olmalıdır.