Franchise verenlere 20 yılı aşkın süredir

  • İşin ve girişimcinin franchise vermeye uygunluğunu baskül testi ile ölçüyoruz.
  • Franchise vermek için uygun stratejiyi, taktikleri, bütçeyi belirliyoruz.
  • Franchise anlaşmasını, tanıtım dosyasını, yayılma planını, başvuru formlarını hazırlıyoruz.
  • İşletme prosedürlerini inceliyoruz, geliştiriyoruz, operasyon ve eğitim el kitabını yazıyoruz.
  • Eğitim sistemini, kadrosunu ve müfredatını oluşturuyoruz, eğitimi başlatıyıoruz.
  • Denetim yöntemlerini belirliyoruz, puanlı denetim formunu hazırlıyoruz.
  • Franchise satış görüşmelerini ve yer seçimini üstleniyoruz.
  • Sosyal medya tanıtımını yürütüyoruz.