Sistem kurmak

Franchise vermek için önce doğru strateji belirlenir. Her iş kolu için, her marka için, her girişimci için koşullar farklıdır, izlenecek yol da farklı olmalıdır. Birinin doğrusu diğeri için yanlış olabilir. Kapsamlı pazar araştırması ile izlenecek yol belirlenir.

Kazandıracak format ve franchise koşulları belirlenir. Kurucunun işletmesinde para kazanıyor olması, franchise alan için garanti oluşturumaz. İşe yeni başlayan biri, markanın tanınmadığı bir semtte, aynı şeyi yapsa bile, aynı parayı kazanamaz. Franchise alanların para kazanması için konsept uyarlanır, destekler planlanır, gelir paylaşımı dengelenir.

Franchise sistemi oluşturulur. Başarıyı sağlayan prosedürler el kitabı olarak derlenir. Eğitim içeriği ve kadrosu hazırlanır, her kademedeki çalışan işbaşında eğitilir. Denetim sistemi kurulur, her işlem bayi, merkez ve bağımsız denetçiler tarafından denetlenir.

Yayılma planı hazırlanır, hedef bölgeler belirlenir. Aktif pazarlama ile franchise alan adayı aranır. Çok sayıda aday bulunur, aralarından en uygunu seçilir, ilk isteyene franchise verilmez.

Marka imajı merkezi tanıtım ve kampanyalarla planlı şekilde pekiştirilir. Franchise alanların yerel tanıtıma katılımı öğretilir, desteklenir. Marka algısı düzenli şekilde araştırmayla ölçülür, rakipler karşısındaki konumu izlenir.